juliana nura miss kosova. Nga ky eliminim shpëtuan të nom